Kennismaken

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

In het gesprek vraag ik  je als ouder een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van je zoon of dochter. Dit is essentieel voor de begeleiding. Met dit inzicht kan ik tijdens de begeleiding een beroep doen op de sterke kanten van je kind. Dit is belangrijk voor de motivatie en de zelfwaardering. (Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos)

In de meeste gevallen zal het plan van de begeleiding worden gebaseerd op de resultaten van een onderzoek. Na goedkeuring van de ouders kan ik contact opnemen met de school. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van de leerling (o.a. leerstijl, niveau, taakaanpak, concentratie) en worden school en individuele begeleiding maximaal op elkaar afgestemd.

Begeleiding

De begeleiding vindt wekelijks of om de week plaats. Tijdens de begeleiding staat centraal dat het kind plezier heeft en goed in zijn vel zit. Bewegend leren is een essentieel onderdeel van mijn begeleiding. Waar mogelijk gaan we naar de ‘gymzaal’ om alle ingangswegen in te zetten bij het leerproces. Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan positief denken, zelfvertrouwen en zelfwaardering.