wat kost het

Tarieven

Begeleiding

Het tarief voor de begeleiding bedraagt € 52,50 /50 min.

Dit tarief geldt voor:

  • Alle voorkomende werkzaamheden voorafgaand aan de begeleiding: adviesgesprek, onderzoek, verslaggeving.
  • De begeleiding (50 minuten) exclusief 10 minuten voor overdracht aan/door ouders bij brengen en ophalen.
  • Werkzaamheden ten behoeve van school: voorbereiden materialen, telefonisch overleg, bezoek aan school.
  • Evaluatiegesprek na een begeleidingsperiode.

Tarieven ‘Ik Leer Anders’

Basistraining:
4 sessies van 60 minuten (inclusief werkboek) € 279,-, exclusief werkboek € 240,-

Extra sessie

Indien gewenst, per extra sessie à 1 uur € 60,00.

Langdurige begeleiding na training ‘Ik leer anders’ : € 52,50 / 50 minuten

De kosten worden achteraf in rekening gebracht en gespecificeerd op de factuur van de betreffende maand. De factuur ontvangt u per mail.

Visuele Screening

Onderzoek en mondeling verslag en een eventuele doorverwijzing

  • Als onderdeel van een reguliere begeleiding geldt het regulier tarief.
  • Als losstaand onderzoek: € 50,-
  • Visuele training: 30 min € 35,-
  • Alleen testen op ‘Lezen in kleur’ : € 25,-

Cito in beeld

De kosten voor de individuele training bedragen totaal €325,- (voor 7 bijeenkomsten, incl. werkboek)
Training in groepen is ook mogelijk (maximaal 4 deelnemers). € 275,-(incl.werkboek)

  • Kleine groep: minimaal 3 en maximaal 4 deelnemers

Neem voor data contact op via het contactformulier.