Mogelijkheden begeleiding & coaching

Leervaardig helpt

Mogelijkheden begeleiding en coaching

  • Beelddenken (cursus ‘Ik Leer Anders’)
  • Visuele screening
  • Lezen in kleur, visuele stress test
  • Cito in beeld training
  • Leren leren
  • Lezen: – dyslexie Taal in Blokjes – aanvankelijk lezen – voortgezet lezen – begrijpend lezen
  • Spelling
  • Taal
  • Rekenen
  • Taakaanpak, planning, concentratie en motivatie
  • Didactische en pedagogische begeleiding van kinderen met een beperking (eventueel op de van het kind)
  • Begeleiding van kinderen op de basisschool

   Sociaal emotioneel:

  • Faalangst reductie training (Je bibbers de baas)
  • Mindset training (Fixie en Growie)
  • Creëren van een positief en realistisch zelfbeeld

Meer informatie
Kijk ook eens op de pagina ‘Ik Leer Anders’. Misschien ligt daar de oplossing!!