ONDERWIJSONDERSTEUNING OP EEN MANIER DIE BIJ UW KIND PAST!

Lees meer

Elk kind leert en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar wat als uw kind...

 • Weinig plezier heeft op school?
 • Niet goed mee kan komen?
 • Niet lekker in zijn/haar vel zit?
 • Gefrustreerd uit school komt?
 • Lage resultaten heeft op lezen, spelling, rekenen en/of begrijpend lezen?
 • Anders leert dan alleen de auditief aangeboden leerstof?

je gunt je kind

 • Een gelukkige schooltijd
 • Leren met plezier
 • Bewegend leren
 • Spelenderwijs leren
 • Leren op de manier die bij je kind past

LeerVaardig begeleidt en biedt hulp!

LeerVaardig helpt

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

In het gesprek vraag ik je als ouder een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van je kind. Dit is essentieel voor de begeleiding. Met dit inzicht kan ik  tijdens de begeleiding een beroep doen op de sterke kanten. Dit is belangrijk voor de motivatie en de zelfwaardering. (Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos)

In de meeste gevallen zal het plan van de begeleiding worden gebaseerd op de resultaten van een onderzoek. Na goedkeuring van de ouders kan ik contact opnemen met de school. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van de leerling (o.a. leerstijl, niveau, taakaanpak, concentratie) en worden school en individuele begeleiding maximaal op elkaar afgestemd.

Begeleiding

De begeleiding vindt wekelijks of om de week plaats. Tijdens de begeleiding staat centraal dat het kind plezier heeft en goed in zijn vel zit. Bewegend leren is een essentieel onderdeel van mijn begeleiding. Waar mogelijk gaan we naar de ‘gymzaal’ om alle ingangswegen in te zetten bij het leerproces. Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan positief denken, zelfvertrouwen en zelfwaardering. 

VOLG JE ONS AL OP FACEBOOK?

Wie ben ik

Even voorstellen

Mijn naam is Marianne van Eendenburg. Ik ben gediplomeerd leerkracht basisonderwijs en heb mij gespecialiseerd in het één op één begeleiden van kinderen met een eigen unieke leervraag. Op de basisschool begeleid ik inmiddels 16 jaar de speciaal zorgleerlingen en in 2011 ben ik gestart met mijn praktijk LeerVaardig. De begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs met  leer-uitdaging is mijn passie geworden.

– Marianne van Eendenburg

i

Trainingen

Leervaardig helpt

01

Beelddenken

Beelddenken is denken in beelden/plaatjes. Bij het horen van het woord ‘boom’ denkt een beelddenker aan het plaatje van een boom. Het is een creatieve, ruimtelijke (3 dimensionale) manier van denken.

Meer info

02

Taal in blokjes

LeerVaardig biedt een speciale training die zeer geschikt is voor kinderen met een achterstand op het gebied van lezen en spelling. De training is door zijn structurele benadering ook uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie.

Meer info

03

Cito in beeld

De CITO in BEELD training zorgt ervoor dat uw kind stevig in zijn of haar schoenen komt te staan, waardoor ze zich zekerder gaan voelen tijdens toetsen. Ze kunnen gaan met vertrouwen de Cito-toets tegemoet gaan.

Meer info

maar wij doen nog veel meer

Alles over

Beelddenken

Elk mens wordt als beelddenker geboren. Uit onderzoek is gebleken dat het geheugen van mensen rond het vierde levensjaar een voorkeur voor hersenhelft ontwikkelt. De meeste mensen ontwikkelen hun linkerhersenhelft dominant waardoor zij vanaf hun vierde jaar in woorden gaan denken. Bij een kleine groep mensen, de zogenaamde beelddenkers, ontwikkelt zich de rechterhersenhelft sterker waardoor zij primair in beelden blijven denken.

Herken jij dit?

Herken je dit?
Heb je het gevoel dat er meer in je kind zit dan er uitkomt?
Lukt het maar niet om de tafels te automatiseren?
Draait je kind de letters en/of cijfers steeds om, ondanks de extra oefening?
Lukt het maar niet om vloeiend en vlot te lezen?
Blijft het leren van de spellingregels een bijna onmogelijke taak?

Meer…..

Lees- en leerproblemen

Beelddenken is een gave, dit betekent dat je primair denkt met je rechter hersenhelft. Helaas heeft een dominante rechter hersenhelft vaak een zwakkere linker hersenhelft als gevolg. Misschien heb je moeite met leren, last van impulsief gedrag, weinig tijdsbesef, dyslexie enz.

Meer…

Test ben jij een beelddenker?

Doe de test.

LEERLINGEN

Jaar ervaring

Cursussen

Jaar praktijk

Contact

Locatie: Hoekelum 5, 7339 KG Ugchelen

Telefoonnr.:06-45424830

Email: praktijkleervaardig@gmail.com

Voor meer (vrijblijvende) informatie kunt u een bericht sturen via het contactformulier.