Belangrijk

Privacy

Privacyverklaring praktijk LeerVaardig

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Marianne van Eendenburg , de eigenaresse van praktijk LeerVaardig, gevestigd in Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52488837

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact te houden over de weg die wij samen gaan als begeleidster Marianne van Eendenburg en ouder van je kind.

De contactgegevens verkrijg ik na het invullen van het contactformulier op de site of na telefonisch contact. Zie je na een oriëntatie/intakegesprek af van begeleiding, dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. Ik bewaar alleen contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken.

Verwerken persoonsgegevens

Alles wat geschreven en gezegd is tijdens het intake- of telefoongesprek blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over je kind doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Communicatie met het CJG gaat uitsluitend via de beveiligde crypto app. Informatie die ik verkregen heb van de jeugdhulpverlening wordt nooit doorverteld aan mensen die niet werken in de jeugdhulpverlening. Hiervoor is altijd toestemming nodig.
Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn site (www.leer-vaardig.nl) is een etalage, voor eenzijdig verkeer. Je kunt daar wel een aanvraagformulier invullen voor contact, maar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens. Met alle toeleveranciers heb ik een verwerkingsovereenkomst.

Ik gebruik ik voor zover ik weet geen cookies.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over je kind of bewaar iets wat ze bij mij gemaakt hebben. Dit bewaar ik in een dossierkast welke afgesloten wordt. En ik weet waar de sleutel verstopt is..

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens, of van het kind deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

De gegevens zal ik niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met je kind doe.

Rechten

Ik respecteer de privacy van mijn klanten vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.