Training

Taal in blokjes

Inhaalslag op het gebied van lezen en spelling maken? Dyslexie?

LeerVaardig biedt een speciale training die zeer geschikt is voor kinderen met een achterstand op het gebied van lezen en spelling. De training is door zijn structurele benadering ook uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie. De Taal in Blokjes training is niet alleen gericht op het aanleren van technisch lezen of het leren van de spellingsregels. De behandeling richt zich ook op het zelfvertrouwen van het kind, door ze positieve ervaringen te laten opdoen met lezen en spelling.

Wat houdt de training in?

Taal in Blokjes is onderdeel van de Fonologische en Leerpsychologische methode (F&L methode). De F&L methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd, Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.Het systeem wordt verder uitgebouwd met woordopbouw, regels voor leenwoorden (woorden die hun oorsprong vinden in een andere taal) en regels voor de zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. De training van het lezen gaat gelijk op met de spelling. Met hulp van Taal in blokjes wordt kinderen  met dyslexie een systeem geleerd, waaraan ze houvast hebben gedurende het lezen en spellen. Om het effect van de behandeling zo groot mogelijk te maken moeten sommige oefeningen ook thuis gedaan worden

Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.

Taal in Blokjes materiaal